Portfolio


Projectleider implementatie van Associate degree opleidingen Hogeschool van Amsterdam

Projectlmanager integratie van 35 opleidingen binnen het domein Economie en Mangement van de Hogeschool van Amsterdam

Opleidingsmanager HBO

HBO-docent procesmanagement

Adviseur strategische beleidsvorming bij de participatie van een groothandelsonderneming in een Amerikaans Internetbedrijf

Adviseur herontwerp bedrijfsprocessen Rijkswaterstaat

Intermediair tussen gemeentelijke overheid en belanghebbenden (projectbureau N/Z-lijn Amsterdam).

Projectmanager betreffende de herijking van de bekostigingsfunctie binnen het Ministerie van SZW

Organisatieadviseur intern adviesbureau Ministerie van SZW Projectmanager reorganisatie bedrijfsprocessen bij landelijk installatie bedrijf

Projectleider strategische bedrijfsvoering

Projectmanager en advisering rondom decentralisatie van resultaatverantwoordelijkheid binnen een groep van uitgeefmaatschappijen.

Projectmanager bedrijfsvoering installatiebedrijf infrastructuren

Algemeen bedrijfsleider fabriek in de watersportbranche (’89)

Staffunctionaris Interne organisatie internationale uitzendorganisatie.

Hoofd Administratieve Organisatie landelijke leaseorganisatie

The process coach

Integrates educational development into your organization.

Works together towards common goals at short cycle higher education.

Controls organization processes within Universities of applied sciences.

Contact

Process Coach
Zonnestein 6
1181 LW Amstelveen
The Netherlands

t +31 6 5136 0025
www.processcoach.eu


Linkedin Facebook Twitter Twitter