NL |  18 November 2012


Wat is de invloed van een curriculum-ontwerp voor een Associate degree programma op het uiteindelijke rendement?

Met rendement wordt hier bedoeld de positieve verhouding tussen de inspanningen die door de Ad-student geleverd moeten worden vanaf het moment van binnenkomst en de opbrengst op het moment dat deze student na afronding van de opleiding tot de Ad-arbeidsmarkt toetreedt. Samen met de Rotterdam Academy ben ik een langlopend onderzoek gestart naar de relatie tussen; de inspanningen, de af te leggen weg en de opbrengst voor student en arbeidsmarkt.NL |  30 March 2012


Factoren die er echt toe doen, als we het hebben over sturen op studiesucces, Welk relaties liggen er, wat willen we meten, wat is beinvloedbaar? Een dynamische omgeving die vraagt om een gestructureerde aanpak.
Lees meer


NL |   9 February 2011


Een groep van zo'n veertig studenten heeft woensdag verschillende collegezalen bezet van een locatie van de Universiteit Utrecht aan de Drift uit protest tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Eerder deze week was er ook een beze...
Lees meerNL |   9 February 2011


Minder eenheidsworst in het hoger onderwijs en hogere kwaliteit. Dat is wat staatssecretaris Zijlstra (VVD) wil met het plan dat hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

De voorstellen komen uit het advies van de c...
Lees meerNL |  13 January 2011


In veel landen worden de korte programma’s verzorgd door zelfstandige colleges. De commissie is van mening dat de Ad een vorm van hoger onderwijs is (het is niveau 5 EQF). Hogescholen moeten daaromde eindverantwoordelijkheid dragen voor het afgeven van het diploma en de Ad moet door de NVAO wordengeaccre...
Lees meer


NL |  13 January 2011


Meer maatwerk is daarom nodig over de volle breedte. Voor het hoger onderwijs betekent dit volgens de commissie-Veerman (2010) dat er actiever moet worden ingespeeld op de verschillende leerstijlen en achtergronden van studenten. Bij ongewijzigd beleid kan het hoger onderwijs de verwachte en gewenste verde...
Lees meer


Pagina 1 van 2 > >>


The process coach

Integrates educational development into your organization.

Works together towards common goals at short cycle higher education.

Controls organization processes within Universities of applied sciences.

Contact

ProcessCoach
Zonnestein 6
1181 LW Amstelveen
The Netherlands

t +31 6 513 600 25
www.processcoach.eu
herman@processcoach.eu

Linkedin Facebook Twitter Twitter

Partners